Home

½ SKILLING 1771
Falske mønter

1 SKILLING 177108.07.2011
Ny side - København Gruppe 3

Altona

Kongsberg

København

Bagsider

Forsider

Koblinger

Bagsider

Forsider

Koblinger

Bagsider

Forsider

Koblinger

Gruppe 1

Gruppe 1

 

 

 

 

Gruppe 1

Gruppe 1

 

Gruppe 2

 

 

 

 

Gruppe 2

Gruppe 2

 

Gruppe 3

 

 

 

 

Gruppe 3

Gruppe 3

 

Gruppe 4

Gruppe 4 og 5

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 5

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 6

Gruppe 6

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 7

Gruppe 7

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 8

Gruppe 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udmøntet i Danmark, Norge og Slesvig-Holsten fra1771 til 1785 og cirkulerede indtil ca. 1814 (muligvis længere i Norge).
En samlet udmøntning på 54,757,104 stk. Blev produceret fra møntstederne: København, Kongsberg og Altona.

Denne side bygger i større og mindre grad på tidligere arbejder af J. Wilcke, E. Stolberg og Frank Pedersen m.fl.. En del baggrundslitteratur kan findes ved søgning på Dansk Mønt, men den interesserede bør ikke forsømme at anskaffe sig Frank Pedersens bog: 1 skilling 1771 (Norsk Numismatisk Forening 1991) som samler og formidler den hidtidige forskning.

En stor tak til Bjorn Kristian Wang, Bjørn Thore Storesund, Claus Johannsen, Frank Pedersen, Ingar Lode, Jens Larsen, Jens Kristian Roland, Jørn Kr. Larsen, Ole Christensen, Ragnvald E. Grønvik og Øyvind Inderberg for hjælp med scans etc.

Forside

Kronet spejl-monogram for Christian VII (Konge fra 1767 til 1808)

Bagside

Værdiangivelse & årstal:
Stort 1-tal flankeret af to rosetter.
SKILLING
DANSKE
K.M. (~ Kaaber Mynt)

1771

Bund rosetteIdentifikation af de forskellige møntsteder og stempelskærere

Hver af de tre møntsteder havde tilknyttet en stempelskærer.

Johan Ephraim Bauert – København
Johan Henrik Wolff – Altona
Anders Lunde – Kongsberg

I perioden 1783-84 leverede J.E. Bauert en del stempler til Mønten i Altona. Mønter udmøntet med disse stempler vil for overskuelighedens skyld blive beskrevet under begge møntsteder forsåvidt de kan identificeres. De i 1771 til Schimmelmann-typen anvendte stempler er dog alene beskrevet under Altona.

En forholdsvis enkel metode til at skelne mellem de forskellige møntsteder/stempelskærere; er rosetterne som flankerer 1-tallet på bagsiden.KØBENHAVN
Ensartet gennem hele perioden. Dog er der på senere typer en tendens til at indskæringerne i bladene forsvinder og disse derfor fremstår mere klumpede.

Stempelskærer:
Johan Ephraim Bauert

Georg Valentin Bauert
Søn af Johan Ephraim. Lavede stempler i en periode under faderens sygdom.

 

 

 

ALTONA

I) Ældre roset
På de tidligste prægninger  er alle bladene intakte, således at rosetten fremstår ruderformet. Senere præg mangler to små tunger på det ene blad (tungerne kan dog undertiden ses på exceptionelt skarpe præg).
II) Yngre roset
Noget større end I og med ekstra tunger på to af bladene.


Stempelskærer:
Johan Henrik Wolff

 

KONGSBERG

Lille roset; let kendelig på den, som regel, tydelige prik i midten.

Stempelskærer:

Anders Lunde

Nicolai Wilhelm Wright
Stempelskærerlærling hos Anders Lunde – Aftryk af advers findes men ingen af de anvendte stempler kan med sikkerhed tilskrives ham.

 

 

 

 

HURTIG NØGLE TIL GRUPPEBESTEMMELSE INDENFOR DE ENKELTE MØNTSTEDER

KØBENHAVN

 

 

 

 

 

ALTONA

 

 

 

 

KONGSBERG