Home
oversigt

Altona

1771 skilling

 

 

Altona

Kongsberg

København

Bagsider

Forsider

Koblinger

Bagsider

Forsider

Koblinger

Bagsider

Forsider

Koblinger

Gruppe 1

Gruppe 1

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 2

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 3

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 4

Gruppe 4 og 5

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 5

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 6

Gruppe 6

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 7

Gruppe 7

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 8

Gruppe 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mønten i Altona blev den første til at præge 1771 1 skillingen. Et på daværende tidspunkt nyetableret møntsted som hurtigt udviklede sig til rigets vigtigste. Stempelskærer var Medailleur Johan Henrik Wollf, men de første stempler til 1 skillingen blev leveret af Bauert fra København som også senere leverede en del stempler til de store 1783-84 produktioner. De i Altona anvendte Bauert-stempler angives med BA foran møntnummer!

   ” Der møntedes i 1771 et ikke ringe Parti Kobber 1 ß, hvortil Kobberpladerne leveredes af den med Schimmelmann stærkt lierede Købmand Olde i Hamburg. Mønterne skulde hurtigst muligt sendes til København, naturligvis til Bankens Vekslinger. Stemplerne leveredes af Wolff og Bauert. At den sidste tegnede Navnetrækket i Overensstemmelse med det, han havde anvendt paa de af ham kort Tid i Forvejen skaarne Rethwischspecier, vil ikke forundre; men man var ikke tilfreds med hans Stempler og han fik Ordre til at tillægge sig renere Bogstaver! Af disse Kobber 1 ß med Aarstal 1771 udmøntedes senere meget betydelige Beløb baade for de kgl. Bancokontorers og Finanskollegiets Regning.”
 J. Wilcke:  Kurantmønten 1726-1788

I alt udmøntedes i Altona 33.286.752 stk. 1771-skillinge. Fordelt som følger:
1771     1.118.112
1780     6.408.000
1783     6.192.000
1784   19.568.640
Frank Pedersen: 1 skilling 1771

 

Altona-prægene kan opdeles i følgende hovedgrupper:

Gruppe 1
1771 - Kendt som Schimmelmann typen (S15 hos Frank Pedersen – Sieg 2.2)
Lille blanket ca. 27-29 mm i diameter – ses ofte som kantstykker pga. Uregelmæssige blanketter
Bagside: Bauerts roset. Stort 1-tal skrevet som romertal ”I” – små tal og bogstaver
Forside: Monogram med skarpt afskårne C’er foroven og forneden afsluttet i en snirkel der omslutter 7 tallets nederste del.
Stemplerne til denne gruppe er skåret af Bauert

 

 

 

 

 

Gruppe 2
1771 - Rullende C (S16, S17 og S17A hos Frank Pedersen – Sieg 2.3)
Lille blanket ca. 27-29 mm i diameter
Bagside: Wolffs roset. Stort 1-tal type 1.1
Forside: Meget tykke svungne 7-taller – C ender i snirkler både foroven og forneden med ganske små kugler forenden.
Første 1 skillings-stempler skåret af Wolff

 

 

 

 

 (Gruppe 2-4)            (Gruppe 5)               (Gruppe 6)             (Gruppe 7-8)

 

 

Gruppe 3
1771 – (S9A hos Frank Pedersen)

Lille blanket ca. 27-29 mm i diameter

Bagside: Wolffs roset. Det store 1-tal er type 1.1. Tallene i 1771 står spredt og er generelt noget bredere end K.M
Forside: Punslet monogram (type I). Bred og omhyggeligt udformet krone.

 

 

 

 

 

 

Monogram Type I
Kraftigt.
Højre 7-tal med lige afskåret faneblad.

Stor afstand mellem 7-tal og C’ets nederste del.

 

Gruppe 3 til 5

Monogram Type II
Spinkelt.

Højre 7-tal med skråt afskåret faneblad.
Kort afstand mellem 7-tal og C’ets nederste del.

Gruppe 4 og frem

 

 

 

 

 

Gruppe 4
1780 – (S12A hos Frank Pedersen)

Blanket ca. 28,5-30 mm i diameter

Bagside: Wolffs roset mangler nu to blade som giver den et indsnævret præg i den ene side (I denne gruppe findes den i tre forskellige positioner, men ellers er de altid placeret med de mangle blade i venstre side som illustreret). Det store 1-tal er type 1.1. Tallene i 1771 står tæt og er nogenlunde samme brede som K.M
Forside: Punslet monogram (type I og II). Pæn men ikke helt så omhyggeligt udformet krone som i gruppe 3.

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 5
1780 – (S9B og S12C hos Frank Pedersen)

Blanket ca. 28,5-30 mm i diameter

Bagside: Wolffs roset som gruppe 4 men udelukkende med de mangle blade i venstre side. Det store 1-tal er type 1.2.
Forside: Punslet monogram (type I og II).

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 6
1780 – (S12B og S12D hos Frank Pedersen)

Blanket ca. 28,5-30 mm i diameter

Bagside: Wolffs roset som gruppe 5. Det store 1-tal er type 1.3.
Forside: Punslet monogram (type II).

Gruppe 6 kan inddeles i 4 undergrupper:
6.1 – K punsel type K.2a, 7tal type 7.1, Lille 1tal type 1.1/1.1a
6.2 – K punsel type K.3, 7tal type 7.1, Lille 1tal type 1.1a

6.3 - K punsel type K.3, 7tal type 7.2, Lille 1tal type 1.1a
6.4 – K punsel type K.3, 7tal type 7.3, Lille 1tal type 1.2

1.1a er samme punsel som 1.1 – blot uden hage. Hagen er normalt tydelig på mønter fra tidligere grupper men synes at forsvinde med gruppe 6.2

K.2                         K.2a                         K.3
 (gruppe 5)              (gruppe 5+6)             (gruppe 6-9)

 

1.1                         1.1a                        1.2

 

 

7.1                         7.2                        7.3

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 7
1783/84 – (S9C,S12B og S12D hos Frank Pedersen)

Blanket ca. 29-30 mm i diameter

Bagside: Wolffs roset som gruppe 5. Det store 1-tal er type 1.4.
Forside: Punslet monogram (type II).

Gruppe 7 kan inddeles i 3 undergrupper:
7.1 – Uden punktum efter 1771 - Lille 1tal type 1.3
7.2 – Med punktum efter 1771 - Lille 1tal type 1.3

7.3 – Med punktum efter 1771* - Lille 1tal type 1.4

1.3                         1.4                         1.4a

*) Findes undtagelsesvis uden punktum

       (Gruppe 7.1+7.2)

(Gruppe 7.3-8.1)

   (Gruppe 8.2)

 

 

 

 

 

Gruppe 8
1784 – (S9D og S9E hos Frank Pedersen)

Blanket ca. 29-31 mm i diameter

Bagside: Wolffs roset type II.
Forside: Punslet monogram (type II) Krone nu uden puld!

Gruppe 8 kan inddeles i 2 undergrupper:
8.1 – Lille 1tal type 1.4 – M-punsel type 2a
8.2 – Lille 1tal type 1.4a – M-punsel type 1a

 

 

 

M.1  (Gruppe 2-4, 6.1-6.3)

M.2  (Gruppe 5-6.1, 6.4-7.1)

M.1

M.2

M.1a

M.2a

Lang flad hage øverst på højre stamme
Kort tyk hage øverst på højre stamme – Stammerne mere skråtstillet end M.1
som M.1, men spidsen på midterste ”v” skråt afknækket – senere med hak hvor ”v” hæfter på vestre stamme

Som M.2, men spidsen på midterste ”v” lige afknækket og hagen på venstre ”skulder” forsvinder efterhånden.

 

 

M.1a  (Gruppe 7.1-7.3, 8.2)

M.2a  (Gruppe 7.1-8.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200 dpi scans af Altona prægninger modtages meget gerne – kan sendes til seuk@mail.dk
Jeg håber senere at kunne udvide med en gennemgang af de øvrige stempelvarianter fra Altona og København.