Home
oversigt

København

1771 skilling

 

 

Altona

Kongsberg

København

Bagsider

Forsider

Koblinger

Bagsider

Forsider

Koblinger

Bagsider

Forsider

Koblinger

Gruppe 1 og 2

 

 

 

 

Gruppe 1

Gruppe 1

 

Gruppe 3

Gruppe 3 og 4

 

 

 

 

Gruppe 2

Gruppe 2

 

Gruppe 4

 

 

 

 

Gruppe 3

Gruppe 3

 

Gruppe 5

Gruppe 5

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 6

Gruppe 6

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 7

Gruppe 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De i Altona anvendte Bauert-stempler angives med BA foran møntnummer!


I alt udmøntedes i København 19.384.320 stk. 1771-skillinge. Fordelt som følger:
1773     5.270.400
1779        815.520
1780        506.016
1781        454.464
1782     1.788.768
1783        716.832
1784     9.832.320
Frank Pedersen: 1 skilling 1771

 

Bauerts stempler kan opdeles i følgende hovedgrupper:

Gruppe 1
1771 - Kendt som Schimmelmann-typen (S15 hos Frank Pedersen – Sieg 2.2)
Lille blanket ca. 27-29 mm i diameter – ses ofte som kantstykker pga. Uregelmæssige blanketter
Bagside: Bauerts roset. Stort 1-tal skrevet som romertal ”I” – små tal og bogstaver. M.1 punsel
Forside: Monogram med skarpt afskårne C’er foroven og forneden afsluttet i en spiral der omslynger 7 tallets nederste del.

 

 

 

 

 

 

M.1

Gruppe 1

M.2

Gruppe 2

M.3

Gruppe 3

M.4

Gruppe 4

 

Gruppe 2
1773 - (S13A+S24 hos Frank Pedersen)
Lille blanket ca. 28-29 mm i diameter
Bagside: Store regelmæssige bogstaver. M.2 punsel
Forside: 7tal oftest med torn på fanen. Stor oval krone i stil med gruppe 1.

Af praktiske grunde er Gruppe 2 prægningerne beskrevet samlet i stempeloversigten, men den kan inddeles i flere undergrupper:
Bagside: På et forholdsvis sent tidspunk udskiftes først A punslen; A.2 med A.3 og derefter følger en udskiftning af L, S og E punslerne (L2., S.2 og E.2 med L.3, S.3 og E.3).
Forside: Ældste undergruppe synes at være den med små firkantede sten i kroneranden (i lighed med Schimmelmann-typen dog uden dennes linier mellem sten og ydrerand). Denne afløses af den mest almindelige variation med stor oval midtersten flankeret af to ’diamanter’. Dernæst begynder perlerne mellem palmetterne på kroneranden at forsvinde, mere eller mindre samtidig med at den store midtersten erstattes af en mindre sten. Desuden forsvinder tornen på 7tallets fane i monogrammet.

Varianter:
Bagside #2005 - Ved en fejl er der i stedet for Bauerts sædvanlige korsformede roset anvendt en rund roset fra Frederik V 2sk. som fortsat blev præget under Christian VII. (af Frank Pedersen betegnet som type S24).


Bagside #2001 og 2004 har punkt mellem 17 og 71. Dog skal det bemærkes at punkterne forekommer uskarpe, hvorfor der ikke nødvendigvis er tale om fejlanbragte punktumer. Punkterne kan have anden årsag.


Sen udgave af gruppe 2:

 

 

A.2                                         A.3

 

E.2                                        E.3

L.2                                         L.3

S.2                               S.3

 

Gruppe 3
1779/81 - (S10C+S10E+S14A+S14B+S14C+S18 hos Frank Pedersen)
Lille til mellemstor blanket ca. 28-30 mm i diameter
Bagside: M.3 punsel
Forside: Kraftig krone i starten af nærmest oval form der senere bliver mere firkantet (se eksempler nedenfor).

Gruppe 3 kan inddeles i følgende undergrupper.

 

3.1:  Med årstal 1779 i stedet for 1771 (eksemplet ovenfor)

3.2:  Årstal 1771 – smal E punsel (E.4)

3.3:  som 3.2 men med bred E punsel. E.5 og N.3 punsel
3.4:  som 3.3 men E.6 og N.4 punsel

 

Endvidere kan gruppe 3.3 og 3.4 underopdeles som følge af det lille 1-tals nedbrydning hvor først højre fod knækkes (1.2a - gruppe 3.3), hvorefter en flig slås af højre side af hovedet (1.2b - gruppe 3.4). Se nedenfor. Pga. Mønternes ofte ringe bevaringstilstand og årstallets yderlige placering, er en nærmere opdeling af gruppe 3.3 vanskelig. For gruppe 3.4s vedkommende synes kun 3414 og 3428 at have intakt hoved på 1-tallet.

Varianter:
#3022  Stavefejlen DANKSE (S18)

#3047  Rettet stavefejl K over N i Skilling (SNILLING)

#3013  Antagelig rettet stavefejl S over K(?) i Danske

#3023+3027  Punkt i stedet for bundroset (S14A)

#3024  Punkt i stedet for bundroset samt uden punkt efter 1771 (S14B)
#3025  Tilsyneladende helt uden punkter (S14C)

Der findes sandsynligvis flere stempler med punkt i stedet for bundroset end de her nævnte. Men bevaringstilstanden er ofte for ringe til at afgøre hvorvidt der er tale om en roset eller et punkt.

N.3                                                  N.4

E.4                                                    E.5                                                   E.6

Gruppe 3.2

 

 

 

Gruppe 3.3

 

 

 

Gruppe 3.4

 

 

 

 

1.2                                                  1.2a                                                  1.2b

 

 

 

 

 

Uafsluttet
fortsættes ved lejlighed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200 dpi scans af Københavner prægninger modtages meget gerne – kan sendes til seuk@mail.dk