Home
oversigt

Kongsberg
1771 Skilling

 

Altona

Kongsberg

København

Bagsider

Forsider

Koblinger

Bagsider

Forsider

Koblinger

Bagsider

Forsider

Koblinger

Gruppe 1

Gruppe 1

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 2

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 3

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 4

Gruppe 4 og 5

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 5

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 6

Gruppe 6

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 7

Gruppe 7

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 8

Gruppe 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ”Som I København og Altona skulde man ogsaa paa Kongsberg forsøge sig med Udmøntning af de bekendte 1771-kobber-1- ß, men ogsaa hermed havde man Vanskeligheder. I april 1783 holdt man Licitation over Levering af Kobber paa Kongsberg, men forgæves. Kongens Tiendekobber fra Kobberværkerne maatte derfor sendes til Kongsberg og udsmedes hvad der var en besværlig og bekostelig Historie.

Man vilde dog ikke tillade private mod Afgift at slaa Kobbermønt paa Kongsberg. Da Etatsraad Falck & Sønner forespurgte, om det maatte være Collets Kontor i Kristiania tilladt at opføre Kobber til Formøntning paa Kongsberg, gav man Afslag. "De fornødne Mesyres var tagne til at forsyne Norge med Kaaber Mynt". Regeringen indkøbte selv 1766 Stkr. eller 8134 # (Pund) svenske 2 og 4 Daler Plåter og sendte dem til Kongsberg, hvor deres Udmøntning til 1 ß krævede Ekstrapersonale og forskelligt nyt Maskineri, saaledes Skuretønder paa Vandhjul, Skæreværk og Knibhammer. Møntinspektør Knoph maatte endog rejse til Norge for at søge Vanskelighederne overvundne. I Juli 1784 synes man at være kommet igennem Besværet, idet man havde rekvireret Ekstramandskab fra Sølvværket til Mønten, saaledes fra Gruberne Zegen Gottes, Anna Sophies Grube, Gottes Hülfe in der Noth, Hertug Frederiks Grube, Hertug Ulrichs Pukværk osv. Endelig naaede man i August at faa udmøntet 2030 R. i 1 ß af de 8134 # (Pund) svenske Plåter og at aflevere dem til Zahlkassen i Kristiania.”   
J. Wilcke:  Kurantmønten 1726-1788 s.267

Udmøntningen på Kongsberg falder som følger:

Aar

Afleveret til
Zahl-Cassen

Værdi

Antal

Div.

1784

14. August

 2.030 Rd

194.880

Fremstillet af kobber fra Svenske 2 og 4 Dalers plader  (6. måneds Sølv-Post)

1784

21. Oktober*

 2.500 Rd

240.000

Præget på opsendte blanketter fra København(?)  (8. måneds Sølv-Post)

1784

31. December

10.747 Rd

1.031.712

Fremstillet af kobber fra Svenske ½ og 1 Dalers plader  (9,10 & 11. måneds Sølv-Post)

1785

20. Maj

150 Rd

14.400

do. (3. måneds Sølv-Post)

1785

24. Juni

200 Rd

19.200

do.

1785

15. August

100 Rd

9.600

do.

1785

30. December

3.822 Rd

366.912

do.

1785

31. December

2.068 Rd

198.528

do. (9. måneds Sølv-Post)

1785

31. December

609 Rd

58.464

do. (10. måneds Sølv-Post)

1785

31. December

921 Rd

88.416

do. (12. måneds Sølv-Post)

1786

6. Juni

441 Rd

42.336

do. (13. måneds Sølv-Post)

1786

9. Oktober

400 Rd

38.400

do. (10. måneds Sølv-Post)

Samlet udmøntning

23.988 Rd

2.302.848

 

*) Afleveret til Berg-Cassen

 

Kongsberg-prægene kan opdeles i fire hovedgrupper:

Gruppe 1
Stor blanket ca. 29-30,5 mm i diameter og ca. 0,9 mm tyk – Uden revner i metallet (i de følgende grupper ses oftest blanketrevner som følge af urent kobber)
Bagside med lille D i Danske (D.1 - D’et er placeret under K i Skilling)
Forside: Monogram med firkantet krone – generelt noget bredere og finere i udformning end gruppe 2.

 

 

 

 

 

Gruppe 2
Denne og følgende grupper er præget på lille blanket ca. 27-28,5 mm i diameter og almindeligvis ca. 1,2-1,3 mm tyk men svinger mellem 0,9-1,5 mm.
Forside: Monogram med lille firkantet krone
2.1)  Bagside som gruppe 1 (D.1) til forskel fra gruppe 1 rykket lidt til venstre og nu placeret under SK i Skilling
2.2)  D i mellemstørrelse (D.2)
2.3)  Stort D (D.3)
2.4)  Som 2.3 men med ændret S punsel (S.2)

 

 

 

 

 

 

Gruppe 3
Forside nu med bred oval krone - Gætter på at designet blev ændret efter at Finans-Casse-Directionen havde erklæret sig misfornøjet med Lundes stempler (juli 1785)
Bagside som gruppe 2.4

 

 

 

 

 

Gruppe 4
Andre punsler bortset fra rosetter og stort 1-tal. K punsel med svungne faner.
De to kendte bagside stempler af denne type kobler til gruppe 2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

1200 dpi scans af Kongsberg prægninger modtages meget gerne – kan sendes til seuk@mail.dk
Jeg håber senere at kunne udvide med en gennemgang af de enkelte stempelvarianter fra Altona og København.