Folk  Revival  I  Danmark

 

      Det er ikke helt let,  ud  fra  det  forhåndenværende  mater-

iale,   at  skabe sig  et præcist  billede af den nye folkemusiks

udvikling i Danmark. Så den følgende 'gennemgang' er af abso-

lut foreløbig karakter.

   Den moderne folkemusik forbindes i første række med udvik-

lingen i den amerikanske (USA) folkemusik op gennem 40'erne

og  50'erne med  hovednavne  som  Woody Guthrie,  Leadbelly,

Pete Seeger, Odetta &  Malvina Reynolds. Denne 'ældre' gene-

ration afløses i slutningen af 50'erne/starten af 60'erne af en ny

talrig generation, med Bob Dylan og Joan Baez som de umidelbart mest fremtræden-

de.

   Det virker som om at Danmark har haft en udvikling, nogenlunde fælles med Sverige. Hvor folkemusikken kryber ind i ly af jazzen, hjulpet frem af den nye melodiradios  P3.

   I Sverige gælder det først og fremmest visesangen.  Således får Fred Åkerström og Cornelis Vreeswijk udsendt deres første albums i hhv. 1963 & 64.

   I Danmark går det ikke løs med udgivelser før 1965, hvor ikke alene Cæsar, men også Jo Banks (som i 1963 havde åbnet folkemusikklubben Purple Door på Højbro Plads) samt gruppen The Immigrants udsender debutalbums. Ganske vist udgav Dansk Folkeminde Samling enkelte plader i starten af 60'erne men de synes kun at have haft minimal indflydelse.

 

Visesangere som f.eks. Kjeld Ingrisch havde vel været pladeaktive 

siden slut-50'erne, men deres eventuelle forbindelse med den gry-

ende folkscene, har jeg endnu ingen klarhed over.  Ligeledes er jeg

usikker på de mere poppedes  (Nina & Frederik m.fl.)  placering i

historien... Forløbig har jeg (med uvurderlig hjælp fra John Madsen,

Odense)  forsøgt  at  lave  en  nogenlunde komplet diskografi  over

den nye folkemusik frem til og med 1969.

 

Rettelser og tilføjelser m.m. er meget velkomne - brug mail eller gæstebog på Startsiden

 
 

 

 

01

Ballads from the Dust bowl. Woody Guthrie, udgivet på 3 stk. 78'ere i 1946

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DFS453-lille

Ingeborg Munch synger, en af Dansk Folkemindesamlings ep'er, udgivet i 1963